FB-ikon.png twitter-ikon.png Insta-ikon.png Linked-in-ikon.png

Hem Om Branka Vägledning Events Intuitive Angel Messenger™ Webshop Blogg
Änglar Änglakort Chakra Medialitet Kontakt AMORGOS Resor

Läs om Angel Therapy®

Vad är Clairvoyance?Frågor och svarHur arbetar ett medium? 

 

 

 Third-eye3_crop.jpg

Klarsyn

Det sjätte chakrat finns i pannan mitt emellan ögonbrynen och kallas även det tredje ögat. Det tredje ögats vibration ligger på samma frekvens som färgen indigoblå (djupt blå). Detta energicentrum breder ut sig från sin kärna mitt emellan ögonbrynen upp över huvudet och ner till näsans spets. På ett fysiskt plan påverkar detta energicentrum ögonen, huvudet, hjärnan och nervsystemet. Obalanser kommer att ge fysiska symptom inom dessa områden. Det sjätte chakrat påverkar vår förmåga se tydligt på oss själva och omgivningen. Det påverkar också vår förmåga att fantisera, analysera, resonera, tänka, förstå, drömma och visualisera.

 

När tredje ögat är i balans ser vi med nyktra ögon på vårt förflutna och har en positiv inställning till framtiden. Vårt minne är gott liksom vår förmåga att ta in nya kunskaper och förstå vår omvärld. Tredje ögat är det centrum där vi utvärderar vår livssituation, registrerar våra erfarenheter och sätter fart på inspirationen så att vi kan hitta vår väg igenom livet på ett meningsfullt sätt.

 

Det mesta vi upplever i livet är egentligen mer ett internt pågående drama snarare än något som drabbar oss utifrån. Många av våra inbillade fasor är produkter av vår fantasi och kommer aldrig att inträffa. Om vi däremot fortsätter att projicera dem gång på gång på vår inre filmduk är det troligt att vi skapar den självuppfyllande profetian. Det här energicentrat stimulerar oss att bry oss om andra människor och ökar vår känslighet för orättvisor, förmågan att acceptera olikheter och viljan att leva vårt liv i värdighet och trygghet.

 

När det tredje ögat är i balans flödar vår fantasi. Förmågan att kunna föreställa sig saker är absolut nödvändig och är en av grundpelarna för att kunna manifestera och medvetet skapa sitt liv. När livet utmanar oss är det genom vår fantasi vi hittar de kreativa, nya lösningarna. Många gånger hör jag hur människor klagar på att de inte har någon fantasi och inte kan tänka i bilder. Människor är olika. Vissa fantiserar i bilder, vissa i tanken och andra kan föreställa sig saker på ett mer känslomässigt plan. Om man har ett intresse av att utveckla sin visuella föreställningsförmåga, t ex för att medvetet manifestera, kan man se det som en process då man jobbar sig igenom de olika kanalerna en åt gången.

 

Med vårt sjätte chakra kontrollerar vi vår självbild. Det är här som uppfattningen om vilka vi är eller borde vara tar form. Oftast påverkat från vår tidiga barndom och de förväntningar våra föräldrar och andra viktiga personer hade på oss. Om du har en negativ självbild och kämpar för att bättra på den ska du veta att du inte är ensam. Vi har alla någon gång stångats med detta. Att återerövra sitt verkliga jag kräver en hel del arbete och du kommer att behöva stöd från din omgivning. Tveka inte att söka professionell hjälp. Det finns många duktiga terapeuter inom den kognitiva terapiformen liksom duktiga helare och vägledare om du föredrar en mer andlig infallsvinkel.

 

När vi har ett balanserat tredje öga kan vi hantera olika situationer mer effektivt. Vi ser alla aspekter av en situation och förmår vara objektiva. Vi kan se både det positiva och negativa och kan därför fatta vettiga beslut som tjänar alla och som ger bästa möjliga resultat eller lösning. Ett balanserat tredje öga tjänar som en brygga mellan den vänstra logiska hjärnhalvan och den högra intuitiva. Det ger oss möjlighet att leva mer harmoniskt och stimulerar oss att se helheter.

 

Den stora bonusen med ett välutvecklat sjätte chakra är clairvoyancen (klarsynen) dvs. förmågan att se auror, chakran och ta emot information via bilder om händelser som ligger både framåt och bakåt i tiden. Jag tror att clairvoyance är fullständigt naturligt och kan utvecklas ännu mer med lite träning. Om vi är uppmärksamma på det som händer runt omkring oss, ser objektivt på världen, börjar vi öppna upp vårt tredje öga. Om vi lägger märke till subtila energier, försöker se sanningen och avstår från att döma andra då tar vi bort de filter som brukar hindra oss från att se klart.  Vår clairvoyance kan då blomma ut.

 

 

När du vill öppna och balansera ditt Tredje Öga kan du:

 • Visualisera hur du skulle vilja att din dag såg ut innan du kliver upp ur sängen
 • Lista tre av de vackraste sakerna som du sett idag
 • Gå på en konstutställning
 • Köp blommor och gör ditt eget blomsterarrangemang
 • Gör dig av med alla kläder som inte klär dig
 • Rama in och sätt upp bilder på dem du älskar eller ett motiv som du tycker är vackert
 • Skapa en vrå för meditation i ditt hem och tillbringa minst femton minuter där varje dag
 • Skicka ljus och kärlek till alla levande varelser som behöver det, särskild till dem som förtjänar det minst.
 • Bär en indigoblå tröja eller skjorta
 • Se dig själv i spegeln och säg högt ”Jag älskar dig” upprepade gånger tills du verkligen menar det.
 • När någon talar om en person du aldrig träffat eller en plats du aldrig besökt, skapa dig en bild av hur den/det ser ut och kontrollera om det stämmer. Fortsätt att göra detta även om du skulle ha fel de första gångerna

 

Tillbaka

Copyright © 2018 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade. - Torsgatan 76, Stockholm - Tel.073-590 38 49