FB-ikon.png Insta-ikon.png

Linked-in-ikon.png

Hem Om Branka Vägledning Events Intuitive Angel Messenger™ Blogg Shop

Branka_small2


Skeptikern som blev änglamedium

Min egen resa mot andligt medvetande har varit kort, händelserik och intensiv. Att återupptäcka de förmågor som legat gömda och förträngda sedan barndomen har varit otroligt spännande och har ändrat kursen för mitt liv helt.

43 år och en livskris krävdes för att jag skulle förstå och acceptera min livsväg. Det fanns ett stort motstånd eftersom jag både var väldigt skeptisk till allt som inte var vetenskapligt belagt och dessutom hade helt andra planer för mitt liv. Till slut blev det omöjligt att ignorera och bortförklara alla de budskap som kom i form av bildmeddelanden, insikter och information om framtida händelser. Till en början hade jag till största delen enbart kontakt med andevärlden. De gjorde nattliga hembesök för att prata vilket gjorde det svårt att sova. Så småningom gjorde även änglarna sin närvaro känd och de gjorde det så tydligt och visuellt att jag kapitulerade inför den uppgift de vill att jag skulle ta på mig.

Det var en både fascinerande och samtidigt lite skrämmande resa där jag tvingades ifrågasätta och omvärdera de trossystem jag byggt mitt liv på. Mina upplevelser och den processen som följde därpå har för alltid förändrat min syn på mig själv, livet och min världsbild.

Det pågår ett enormt skifte i människors medvetande med stora förändringar för många. Med mitt arbete vill jag vägleda och inspirera andra att våga ta steget att förverkliga det som just de har kommit hit för att göra. "Mitt personliga syfte är att leva på ett modigt och medvetet sätt, att utveckla min förmåga till acceptans och medkänsla, att hjälpa andra få kontakt med sin inre andliga kraft och lämna den här världen med en känsla av frid."

Branka


Branka Okeijn, clairvoyant Angel Therapist®, andlig vägledare, föredragshållare och inspiratör. På ett enkelt och tydligt sätt förmedlar Branka budskap från änglar och guider. Vid sidan av enskilda sittningar är föreläsningar och workshops en stor del av Brankas arbete. Hennes syfte är att hjälpa människor att förstå vilka de är, varför de är här och hur de kan hitta sin väg till ett meningsfullt och autentiskt liv. Branka är religiöst och politiskt obunden och tror på frihet för varje enskild individ att bilda sig en fri uppfattning och tolkning av sin egen verklighet.

Utbildningar och yrkeserfarenhet

Six sensory Training med Sonia Choquette

Mediumship Certification

Angel Therapy® Certification

Experts training med Brendon Bruchard

Leksakshandlare

Projektassistent
Arbetsmarknadscoach

Utvecklingskonsult inom ledarskap, teambuilding och säljträning

Hem

Copyright © 2019 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade. - Torsgatan 76, Stockholm - Tel.073-590 38 49