FB-ikon.png Insta-ikon.png Linked-in-ikon.png

   

Hem Om Branka Vägledning Events Intuitive Angel Messenger™ Blogg Shop

2018-12-30

cosmic-dance-of-joy-gun-legler.jpg

Den kosmiska dansen

Gott Nytt År!

Så är vi här igen och inser att ännu ett år förflutit i vår värdsliga tideräkning. I detta tidlösa universum som ständigt befinner sig i rörelse och expansion försöker vi alla hitta vår plats och vårt unika syfte. Något som verkligen griper tag i mig dessa skälvande sista dagar av 2018 är hur otroligt tacksam jag är att få leva här på jorden under en så expansiv och spännande fas i människans utveckling då vårt medvetande utvecklas i en fart vi knappast kunde tro var möjligt. Under året har vi kunnat känna av de kraftfulla påslagen av ljusenergi vilken hjälpt oss att upptäcka våra skuggsidor och satt ljus på det vi kanske tidigare inte velat se. Vi kan nu se våra relationer i ett nytt ljus och vi kan bättre förstå var vi kört fast och vad som behöver förändras. Årets energi har varit förhöjd och mycket intensiv vilket gjort oss väldigt känsliga och introspektiva.

På många sätt har 2018 varit ett märkligt år då väldigt lite av det vi upplevt följt de mönster vi har varit vana vid. Tvära kast och plötsliga förändringar har blivit vår vardag. Ofta har det mer handlat om vad som händer inom oss än det som sker där ute. Vi har utmanats i att verkligen vara närvarande i våra liv och vi har frågat oss vad vi vill och vart vi är på väg. Dramat har utspelat sig mellan vad vårt intellekt säger till oss och hjärtats stilla längtan. Det är bara genom att leva från vårt hjärta som vi kan uppnå varaktigt helande, då vi kan koppla oss samman med den universella intelligensen och skapa magiska stunder då vi känner oss hela och i samklang med vår unika själsliga kvalitet.

Även om det kan tyckas vara problematiskt ute i världen med mycket våld, klimathot, rasism och förtryck av olika slag får vi försöka lyfta blicken och se det högre perspektivet, vad som egentligen är på väg att ske. Genom att prioritera vår inre frid kan vi skapa verklig fred och bygga grunden för en stabilare värld i enhet, kärlek och överflöd för alla.

2019 för in en kommunikativ och öppen energi vilket kan kännas väldigt befriande efter årets ganska inåtvända energi. Vi har fått pausa, hålla igen och har inte tillåtits att röra oss framåt med mindre än att vi faktiskt gjort vårt inre arbete. Många karmiska skeenden har påverkat de händelser som utspelat sig i våra liv under det gångna året och det känns väldigt skönt att nu kunna skaka av sig det gamla, dra ett djupt andetag och låta ny livskraft flöda in i varje cell. När vi ser tillbaka på de 12 månaderna som gått kan vi stillsamt konstatera att vi förändrats på ett fundamentalt sätt. Den största utmaningen vi står inför nu är att leva och att se livet ur ett nytt perspektiv. Att gå ut i världen varje dag och att uppleva vårt liv på denna planet som det sanna mirakel det är. Att se oss själva som en integrerad del av en kosmisk dans.

När vår medvetenhet ökar blir vi mer grundade och ett med livets rörelser, med vår andning, vår fysik och med flödet av kreativ energi. Våra liv kan bli en vacker tavla som vi målar i de färger vi älskar mest och vi kan vara närvarande i allt vi gör. Vi är inte så begränsade som vi kan tro i de sociala roller som samhället anvisar oss och som vi så ofta fogligt anpassar oss till. Vi är snarare kosmiska blommor som vecklar ut sina kronblad genom våra handlingar och rörelser i en kreativ manifestation av universell kärlek.

Jag önskar dig magiska ögonblick, massor av kärlek och ett riktigt Gott Nytt År!
Branka


Tillbaka

Copyright © 2019 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade. - Torsgatan 76, Stockholm - Tel.073-590 38 49