FB-ikon.png Insta-ikon.png Linked-in-ikon.png

Hem Om Branka Vägledning Events Intuitive Angel Messenger™ Blogg Shop
AMORGOS RESOR Änglar Chakra Medialitet Kontakt

Frågor och svarHur arbetar ett medium?Vad är Clairvoyance? 

 

 

Änglar

Universums ljus

Änglar är andligt högt utvecklade energier, de är Universums ljusvarelser. De vibrerar på en frekvens som är så ljus och hög att människor vanligtvis inte kan se dem. De är, liksom du och jag, ett fragment av den allomfattande energin som vi kallar Gud, Allah, Alltet eller Universum. Det svenska ordet Ängel härstammar från latinets Angelus eller grekiskans Ángelos som betyder budbärare. Änglarna fungerar som budbärare och mellanhänder mellan Alltet och människornas värld.

Änglarna är androgyna eller könlösa men deras specifika egenskaper gör att vi uppfattar dem som antingen manliga eller kvinnliga energier. Änglar har till skillnad från dig och mig inte en egen fri vilja. De måste följa Alltets vilja, den stora planen, och i alla lägen agera utifrån det högsta goda för alla involverade. Detta är deras uppgift. De sprider lugn, erbjuder oss stöd, tröst och healing. När vi lärt oss att öppna upp och får kontakt med våra änglar ser vi att till skillnad från våra egna ofta ganska komplicerade liv är änglarnas tillvaro och uttryckssätt mycket enkelt och tydligt. De är alltid här för att ge oss ljus och kärlek samt för att vägleda oss både i vardagen och i de stora avgörande frågorna i våra liv. Allt vi behöver göra är att ha tillit och att ta emot.

Ditt alldeles egna ”supportteam”
Änglarna ingår tillsammans med guiderna i ditt alldeles egna supportteam vilket sattes ihop för dig innan du inkarnerade. Alla människor har änglar omkring sig men det är långt ifrån alla som lyssnar på deras kärleksfulla vägledning. De talar till oss genom våra tankar och känslor samt även genom andra människor som vi möter. Deras budskap är alltid positiva och upplyftande och de berättar för dig hur du kan förbättra ditt liv samt hur du kan utvecklas.

Skyddsänglar
När du inkarnerade tilldelades du minst en skyddsängel vars uppgift är att skydda dig från en för tidig död och andra faror som kan hota din livsväg. De flesta människor har en till tre skyddsänglar men en del kan ha ännu fler. Dina skyddsänglar ser till att du inte lämnar livet på jorden i förtid och de finns alltid där för att trösta dig när du är ledsen. De "håller i” din livskarta och de hjälper dig att navigera framåt på din livsväg. Om är öppen och står i kontakt med din clairvoyans kan du ibland se punkter av silvervitt ljus glimma till omkring dig.

Ärkeänglar

Utöver skyddsänglar och guider har de flesta människor även ärkeänglar omkring sig. Ärkeänglarna är energimässigt mycket kraftfulla och visar sig gärna för oss som energibollar och strimmor i olika färger. I de kristna och judiska skrifterna hittar man 15 ärkeänglar men de har även en central roll inom islam. Ärkeänglarna begränsas inte av tid och rum och de kan befinna sig på många platser samtidigt. De hjälper oss att förstå livets mysterier och med sin oerhört kraftfulla energi kan de med vår tillåtelse hjälpa oss att transformera våra liv så att de speglar vilka vi inners inne är.

 

Du får inte alltid det du vill ha men du får alltid det du behöver!

Det finns ingenting som du inte kan överlämna till dina änglar. Dina drömmar, önskningar och böner blir alltid hörda och besvarade på ett sätt som är i samklang med de uppgifter du har kommit hit för att göra och de läxor du har att lära. Du får inte alltid det du vill ha men du får alltid det du behöver. De agerar utifrån det som är bäst för dig och tar hänsyn till hela din själshistoria det vill säga det som är, det som har varit och det som komma ska.

angel-cd

Lär dig mer om änglar!

Workshops:
Änglar och hur man talar med dem
Intuitive Angel Messenger™ Certifiering

Lär dig tolka Änglatarot!

CD:
Vad dina Änglar vill säga dig!

Änglameditationer


Copyright © 2019 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade. - Torsgatan 76, Stockholm - Tel.073-590 38 49